"Huzurpark Anaokulu Rehberlik "
Düşünen, Araştıran ve Mânevi Değerlerine Bağlı Çocuklar Yetiştiriyoruz!

Huzurpark Rehberlik

Hayatımızın uzunca ve en ehemniyetli  devresini ihtiva eden  öğretim yaşantısının ilk basamağı olan anaokulu kısmında yavrularımızın okula adaptasyonlarını kolaylaştırmak okula ve öğrenmeye dair olumlu algı geliştirmelerini sağlamak amacı ile bedensel ve ruhsal gelişimin birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğu gerçeğinden hareket ederek sosyal grup etkinlikleri ile desteklediğimiz çocuklarımızın bireysel anlamda da desteklenmesi noktasında rehberlik ve psikolojik danışma birimimizle işbirliği içerisinde çalışıyoruz.

Rehberliğin evveliyatla hedefi, gözlemler ve test teknikleri aracılığı ile çocuklarımızın farklı sahalardaki gelişimlerini takip etmek okul-veli-öğrenci işbirliği ile zihni-duygusal-sosyal gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı bireyler olmaları yolunda esas ehemniyet arzeden ebeveynleri tarafından en doğru şekilde yetiştirilmesi noktasında ailelerimizle işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

TOP