HUZURPARK ANAOKULU

HUZURPARK  olarak gayemiz, birey olarak cemiyyetleşme dengesini sağlamış, geleceği bugünden görecek  donanımlı gençler yetiştirmek olup, hedeflerimiz doğrultusunda gelecek nesillere daha kaliteli bir eğitim vermektir.

Okul öncesi eğitim, seneler boyunca bedeni, psikolojik, sosyal-duygusal, zihni, dil gelişimini büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Bu devredeki  gelişim hayatın ilerideki safhalarında oldukça tesirli olmaktadır ve okul öncesinde verilen eğitimle çocukların bütün gelişim alanlarının altyapısını sağlamaktadır. Biz bunun şuuru ile hareket ediyoruz.

Huzurpark, çocukların merak duygusunu pekiştirmek, cemiyyet içinde nasıl davranılması gerektiğini sevdirerek öğretmek ve bireysel yeteneklerin keşfedilip geliştirilmesine katkıda bulunmak maksadıyla kurulmuş, bünyesinde üst seviye de öğretmenler bulunduran bir müessesedir.

Huzurpark anaokulumuzda  öğretim gören her çocuk, tek tek alaka gösterilip çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar.

Aldığı eğitimlerin başında, mânevi değerler öğretimi,  akıl - zeka oyunları, jimnastik, santranç, yüzme, drama ve ingilizce eğitimleri verilmekte olup bu eğitimler sahasında mütehassıs hocalar eşliğinde yapılmaktadır.

TOP