İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ

İNGİLİZCE ( 5 GÜN )

İnsan hayatında  okul öncesi dönemde doğal öğrenme kabiliyeti, merak  ve araştırma isteği yeni bilgi öğrenmede  yetişkinlere  göre 3-6 yaş  çocuklar için büyük bir avantaj sağlamaktadır.  Bu öğrenme isteği yabancı dil öğreniminde de oldukça önemlidir.  İngilizce branşında hedeflerimiz çocuklarımızda türkçeden başka dillerin de olduğunu fark ettirmek , yabancı bir dil öğrenmeye ve iletişim kurmaya istekli olmak, ihtiyacı olduğunda yabancı dil kullanabileceği bir alt yapı  kazandırmaktır.

Çocukların şarkıları, renkleri, oyuncakları, sayıları, hayvan isimlerini, selamlaşma, kendini tanıtma, isim sorma gibi konulardaki İngilizce çalışmalarının çocukların ilkokula başladıklarında hazırbulunuşluk düzeylerinin yüksek olduğu ve okul öncesi dönmede İngilizce öğrenen çocukların daha başarılı oldukları gözlenmektedir.

Huzurpark Anaokulu büyük önem verdiğimiz İngilizce dersini  English Academy ortaklığı ve ana dili yabancı dil olan öğretmenlerimizle haftanın 5  günü  İngilizce  eğitimi almasına yönelik program uygulamaktayız.

İngilizce Eğitimimizin Faydaları;

  1. Beynin inkişafına yardımcı olur.

Yabancı bir dil konuşmak beynin fonksiyonelliğini arttırdığı gibi istintak/sorgulama  etme ve fikretme becerilerini de geliştirir ve problem çözme melekesi kazandırır. Uluslararası camialarda  yapılan bir çalışmaya göre erken yaşta yabancı dil öğrenen çocukların tek dil bilen çocuklara oranla bitirme sınavlarında daha yüksek skorlar aldığı gözlemlenmiştir.

  1. Etraflıca Düşünmeyi Sağlar.

Yabancı dil bilen insanlarda, özellikle de çocuklarda aynı anda pek çok konuyu düşünme ya da aynı anda pek çok işi idare etme gibi özelliklerin geliştiği yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. İngilizcede “multitasking” dediğimiz bu özellik, kişisel inkişaf anlamında da bolca fayda sağlamaktadır.

  1. Alzheimer ve Demans’a Yakalanma Olasılığını Düşürür.

Yine yapılan pek çok çalışmaya göre birden fazla dil bilen insanlarda Alzheimer ve Demans hastalıklarının daha az görüldüğü, görülse bile tek dil bilen insanlara göre daha geç karşılaşıldığı gözlemlenmiştir.

  1. Hafızayı kuvvetlendirir.

Eğitimciler, beynin kaslara benzediğini ve egzersizle daha iyi çalışacağını savunurlar. Yabancı bir dil öğrenmek kelime öğrenimini ve pek çok bilgiyi hafızada tutmayı gerektirdiği için beyne bir nevi egzersiz yaptırır.

TOP