Anaokulu Drama Dersleri

 

YARATICI DRAMA

DRAMA dersleri

Huzurpark Anaokulu Yaratıcı Drama Eğitimi ; bir olayı oyun şeklinde canlandırarak çocuklarda yaparak yaşayarak öğrenmesi  amaçlanır. Anaokulu eğitiminde  yaratıcı drama ile çocuklarda  doğaçlama, rol oynama gibi uygulamalar yaparak canlandırmalar yapması sağlanır.

Huzurpark Anaokulu Yaratıcı Drama Dersi Genel Amaçları:

  • Çocuklarda iletişim becerilerini geliştirme
  • Çocuklarda Dilsel becerilerini geliştirme
  • Çocuklarda sanat anlayışı ve ruhunu geliştirme
  • Çocuklarda hayal gücünü geliştirme

Bu drama çalışmalarında, okul öncesi öğretimde dramanın önemi, uygulama aşamaları, okul evveli öğretimin gayeleri ve temel umdeleri üzerinde durulmuştur.  Mektep evveli öğretimin gayeleri ve umdeleri/kuralları doğrultusunda, okul öncesi öğretim de drama faaliyetleri planlarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken vaziyetler vurgulanmıştır.  Anaokulumuzda sahasında mütehassıs  hocalar cihetiyle bu öğretim verilmektedir. Bu konu  hakkında bilgisi olmayan kişilerin çocuklara yararından çok zararının olabileceğini veliler unutmamalıdır.

TOP