Bayrampaşa

Huzurpark Bayrampaşa Anaokulu

"Huzurpark Anaokulu Bayrampaşa "
Mânevi Değerlerine ve Kültürüne Bağlı, Pratik Düşünen ve Çokca Araştıran Çocuklar Yetiştiriyoruz!
Bayrampaşa
HUZUR

0 212 538 15 15

Huzurpark Anaokulu Eğitim Felsefesi

Huzur Anaokulu olarak, yenilikçi öğretim metadumuz ile yavrularımızın şahsi gelişimlerine ortam sağlayan anlayışımız, kendini ifade edebilen,pratik düşünebilen, doğru yorum getiren ve kendine özgü yetenekleriyle topluma faydalı olan bireylerin yetişmesinde ilk adım olmayı hedefler.

HUZURPARK ANAOKULU

Eğitim Ayrıcalıklarımız
 • Kendine itimadı yüksek, ana diline hakim, yabancı dil için altyapısı verilmiş, alaka ve yeteneklerinin bilhassa farkına varılmış, mutlu, problem çözebilen, yaratıcı ve ilk mektebe hazır bireyler olarak yetiştirilmesidir. Anaokulu bayrampaşa
  Masalpark
 • Huzur Park Anaokulu olarak yenilikçi eğitim yapımız ve çocuklarımızın kişisel potansiyelini geliştirmelerine ortam sağlayan anlayışımız ile kendini ifade edebilen, düşünen, yorumlayan ve kendine has yetenekleriyle topluma faydalı olan bireylerin yetişmesinde ilk adım olmayı hedefliyoruz. Huzur Park Anaokulu olarak Misyonumuz;
  Masalpark
 • Sevgi ve saygı ilişkisi içerisinde yetiştirilen, özgüveni gelişmiş, * Araştırmacı, meraklı, öğrenmeyi seven, * Kendisinin ve başkalarının değerlerinin farkında olan ve insani değerleri her şeyin üzerinde tutan, * Başkalarının ihtiyaçlarını önemseyen ve ihtiyaçlarına cevap veren,
  Masalpark
 • İşbirliği içerisinde grup etkinliklerine aktif olarak katılan, * Sorumluluk bilinci gelişmiş, otokontrol sahibi, * Sosyal çevre oluşturma açısından olumlu iletişim yöntemlerini en iyi şekilde kullanan geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlamaktır.
  Masalpark
 • Okul Öncesi Eğitim Önemli Ve Her Çocuk İçin Gereklidir!... Çocuklarımızda doğuştan var olan merak ve öğrenme güdüsünü en yüksek seviyelere ulaştırmak için ilk altı yaşta içinde bulunduğu sosyal ortamların önemi yadsınamayacak derecede yüksektir. Çocuklarımızın farklı alanlardaki yeteneklerinin gelişimi iyi bir aile ortamının yanı sıra eğitim süreçleri ile de desteklenmelidir.
  Masalpark
 • Verilen bu eğitim çocukların daha üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitimin çocukların ilkokula fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olmasını sağladığı da araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir gerçektir.
  Masalpark
 • Bu anlamda sağlıklı, mutlu, özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Okul Öncesi eğitimin temel amacı çocukta var olan potansiyelin desteklenerek çocuğa bulunduğu gelişim düzeyinden daha yukarı taşımayı sağlarken seçilen hedef ve hedef davranışları kazanması ve kazandığı bu davranışları içselleştirebilmesine de olanak tanımaktır. Çocuğun en hızlı gelişme gösterdiği dönem okul öncesi dönemdir. Okul öncesi dönemdeki kazanımları çocuğun gelişiminde belirleyici olur, sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanmasını sağlar.
  Masalpark
 • Kaliteli bir okul öncesi eğitim programına dahil olan çocukların tüm gelişim alanlarında daha yetkin oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kişiliğin bir bütün olarak şekillendiği, gelişimlerinin en hızlı olduğu bu kritik dönemlerde ÖZEL HUZUR PARK ANAOKULU olarak öğrencilerimize nitelikli bir eğitim veriyoruz. Soyut Kavramları somut materyallerle destekleyerek, basitten zora, bireysel farklılıkları da dikkate alınarak çoklu zeka modeline göre planlanmış farklı eğitim ortamlarında modern teknolojiyi de kullanarak ülkemiz için çağdaş, bireyler yetiştiriyoruz.
  Masalpark
 • Özel Huzur Park Anaokulu; 2-6 Yaş grubu çocuklarının kendine özgü gelişimlerini temel alan bilimsel anlayışı ve sorumluluğu ile çocuklarımızı en iyiye ulaşma amacı ile kurulmuştur. Çocuklarımızın kişiliklerinin yapılandığı ve akademik becerilerinin temellerinin atıldığı özellikle de beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı 2-6 yaş okul öncesi dönemin bizler için önemi büyüktür. Hedefimiz hızlı değişim ve gelişim gösteren dünyamızda, eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle kendinden emin, kararlı, çevresine duyarlı, değişikliklere kolay uyum sağlayan, sorgulayan, merak eden, problemlere odaklanarak yaratıcı ve alternatif çözümler üretebilen, yaşamı kendisi ve çevresi için kolaylaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip, öğrenmekten haz duyan, Türkçemizi doğru kullanabilen, yüksek iletişim becerisine sahip akademik kazanımları güçlü alternatif bireyler yetiştirmektir.
  Masalpark
 • Özel Huzur Park Anaokulu; 2-6 Yaş grubu çocuklarının kendine özgü gelişimlerini temel alan bilimsel anlayışı ve sorumluluğu ile çocuklarımızı en iyiye ulaşma amacı ile kurulmuştur. Çocuklarımızın kişiliklerinin yapılandığı ve akademik becerilerinin temellerinin atıldığı özellikle de beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı 2-6 yaş okul öncesi dönemin bizler için önemi büyüktür. Hedefimiz hızlı değişim ve gelişim gösteren dünyamızda, eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle kendinden emin, kararlı, çevresine duyarlı, değişikliklere kolay uyum sağlayan, sorgulayan, merak eden, problemlere odaklanarak yaratıcı ve alternatif çözümler üretebilen, yaşamı kendisi ve çevresi için kolaylaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip, öğrenmekten haz duyan, Türkçemizi doğru kullanabilen, yüksek iletişim becerisine sahip akademik kazanımları güçlü alternatif bireyler yetiştirmektir.
  Masalpark

Eğitim Usulümüz

Özel Huzur Park Anaokulunda öğrenciler çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar.

Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner’ın tanımladığı 8 zeka alanında eğitim verilir.

* Sözel –Dilsel zeka
* Mantıksal –Matematiksel zeka
* Görsel-Mekansal zeka
* Bedensel –Kinestetik zeka
* Müziksel –Ritmik zeka
* Kişisel –İçsel zeka
* Kişilerarası-Sosyal zeka
* Doğa –Varoluşçu zeka

Gardner’a göre her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.

Özel Huzur Park Anaokulunda, çocuklarımız  yaparak, yaşayarak aktif bir öğrenme süreci yaşar.

Ferah sınıflarımızda, bir sınıf öğretmenimiz birde asistan öğretmenimiz vazifelidir ve öğretmenlerimiz gün boyu -branş dersleri dahil- çocuklarımızla birliktedir. Civarın en iyi anaokulu olmaya hedefiyle yola çıkan ekibimiz kısa zamanda büyük  mesafe katederek  bölgesinde  parmakla gösterilen özel  anaokullarının başında gelmektedir.

HUZURPARK™

Everything About Kindergarten

Kardes kiskancliği ve tuvalet egitimiRead more +20 Ağustos 2019 By iadmin in Huzur'dan

Kardeş Kıskançlığı ve Tuvalet Eğitimi

KARDEŞ KISKANÇLIĞI En sık rastlanan kıskançlık türlerinden biri kardeş kıskançlığıdır. Aşırıya kaçmadığı sürece kardeşlerin arasında kıskançlık olması oldukça doğaldır. İlk çocukta anne ve baba öğrendikleri her bilgiyi çocuk üzerinde titizlikle uygulamak isterler. Genellikle ilk çocuk anne ve babasının tüm ilgi ve sevgisini üzerinde toplar. Bu nedenle ikinci ve üçüncü kardeşin olması ve bu sevgiyi onlarla
Çocuğun Oyun İhtiyacıRead more +18 Mayıs 2019 By iadmin in Huzur'dan

Çocuğun Oyun İhtiyacı

Çocuğun Oyun İhtiyacı Dünyada ki tüm çocuklar konuştukları dili sahip oldukları kültür, cinsiyetleri içerisinde bulundukları sosyo-ekonomik koşullar ve yaşadıkları coğrafyalar farketmezsizin oyun oynarlar. Oyun içten güdümlü, dışsal yaptırımlar ve dıştan zorlanan kurallar olamayan, doğaçlama ve çocukların aktif oldukları eğlenirken aynı zamanda geliştikleri etkinlerdir. Oyun insanoğlunun doğal ve ortak bir davranışı olarak nitelendirebilir. Ancak birbirlerinden farklı
Tuvalet Alışkanlığı EdinmeRead more +07 Nisan 2019 By iadmin in Huzur'dan

Çocuğun Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir?

Çocuğun Tuvalet Eğitimi Nasıl Verilir? Tuvalet Eğitiminde Aile tutumu ve öneminde Hazır bulunuşluk nedir? ile başlamak gerekir ise bu; Çocuğumuzun ruhsal ve bedensel olarak tuvalet eğitimine hazır olması halidir.  Bireyler olarak bizim tutumumuz oldukça önemlidir. En erken başlama zamanı 18-24 ay arasıdır, bazı çocuklar da 30 aya kadar beklenmeli.  Başarılı olunmasa 2-3 ay ara verilmeli ve tekrar
TOP