Bayrampaşa Anaokulu

Huzurpark, Bayrampaşa da

Huzurpark Anaokulu Hakkında

Huzur Anaokulu olarak, yenilikçi öğretim metadumuz ile yavrularımızın şahsi gelişimlerine ortam sağlayan anlayışımız, kendini ifade edebilen,pratik düşünebilen, doğru yorum getiren ve kendine özgü yetenekleriyle topluma faydalı olan bireylerin yetişmesinde ilk adım olmayı hedefler.

Kendine itimadı yüksek, ana diline hakim, yabancı dil için altyapısı verilmiş, alaka ve yeteneklerinin bilhassa farkına varılmış, mutlu, problem çözebilen, yaratıcı ve ilk mektebe hazır bireyler olarak yetiştirilmesidir. Anaokulu bayrampaşa

Huzur

Bayrampaşa

Huzur Park Anaokulu olarak yenilikçi eğitim yapımız ve çocuklarımızın  kişisel potansiyelini geliştirmelerine ortam sağlayan anlayışımız ile kendini ifade edebilen, düşünen, yorumlayan ve kendine has yetenekleriyle topluma faydalı olan bireylerin yetişmesinde ilk adım olmayı hedefliyoruz. 

Huzur Park Anaokulu olarak Misyonumuz;

* Sevgi ve saygı ilişkisi içerisinde yetiştirilen, özgüveni gelişmiş,

* Araştırmacı, meraklı, öğrenmeyi seven,

* Kendisinin ve başkalarının değerlerinin farkında olan ve insani değerleri her şeyin üzerinde tutan,
* Başkalarının ihtiyaçlarını önemseyen ve ihtiyaçlarına cevap veren,

* İşbirliği içerisinde grup etkinliklerine aktif olarak katılan,
* Sorumluluk bilinci gelişmiş, otokontrol sahibi,
* Sosyal çevre oluşturma açısından olumlu iletişim yöntemlerini en iyi şekilde kullanan geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlamaktır.

Okul Öncesi Eğitim Önemli Ve Her Çocuk İçin Gereklidir!...

Çocuklarımızda doğuştan var olan merak ve öğrenme güdüsünü en yüksek seviyelere ulaştırmak için ilk altı yaşta içinde bulunduğu sosyal ortamların önemi yadsınamayacak derecede yüksektir. Çocuklarımızın farklı alanlardaki yeteneklerinin gelişimi iyi bir aile ortamının yanı sıra eğitim süreçleri ile de desteklenmelidir. Verilen bu eğitim çocukların daha üretken, daha yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır. Ayrıca okul öncesi eğitimin çocukların ilkokula fiziksel ve psikolojik anlamda hazır olmasını sağladığı da araştırmalar sonucunda ortaya konulan bir gerçektir.
Bu anlamda sağlıklı, mutlu, özgüveni yüksek, çevresine duyarlı ve akademik kazanımları güçlü çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Okul Öncesi eğitimin temel amacı çocukta var olan potansiyelin desteklenerek çocuğa bulunduğu gelişim düzeyinden daha yukarı taşımayı sağlarken seçilen hedef ve hedef davranışları kazanması ve kazandığı bu davranışları içselleştirebilmesine de olanak tanımaktır. Çocuğun en hızlı gelişme gösterdiği dönem okul öncesi dönemdir. Okul öncesi dönemdeki kazanımları çocuğun gelişiminde belirleyici olur, sahip olduğu potansiyeli tam olarak kullanmasını sağlar.

Kaliteli bir okul öncesi eğitim programına dahil olan çocukların tüm gelişim alanlarında daha yetkin oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Kişiliğin bir bütün olarak şekillendiği, gelişimlerinin en hızlı olduğu bu kritik dönemlerde ÖZEL HUZUR PARK ANAOKULU olarak öğrencilerimize nitelikli bir eğitim veriyoruz. Soyut Kavramları somut materyallerle destekleyerek, basitten zora, bireysel farklılıkları da dikkate alınarak çoklu zeka modeline göre planlanmış farklı eğitim ortamlarında modern teknolojiyi de kullanarak ülkemiz için çağdaş,  bireyler yetiştiriyoruz.

Özel Huzur Park Anaokulu; 2-6 Yaş grubu çocuklarının kendine özgü gelişimlerini temel alan bilimsel anlayışı ve sorumluluğu ile çocuklarımızı en iyiye ulaşma amacı ile kurulmuştur. Çocuklarımızın kişiliklerinin yapılandığı ve akademik becerilerinin temellerinin atıldığı özellikle de beyin gelişiminin büyük bir kısmının tamamlandığı 2-6 yaş okul öncesi dönemin bizler için önemi büyüktür.
Hedefimiz hızlı değişim ve gelişim gösteren dünyamızda, eğitimin sürekliliği ilkesinden hareketle kendinden emin, kararlı, çevresine duyarlı, değişikliklere kolay uyum sağlayan, sorgulayan, merak eden, problemlere odaklanarak yaratıcı ve alternatif çözümler üretebilen, yaşamı kendisi ve çevresi için kolaylaştırabilecek bilgi ve becerilere sahip, öğrenmekten haz duyan, Türkçemizi doğru kullanabilen, yüksek iletişim becerisine sahip akademik kazanımları güçlü alternatif bireyler yetiştirmektir.

Özel Huzur Park Anaokulunda öğrenciler çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar.

Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner’ın tanımladığı 8 zeka alanında eğitim verilir.

* Sözel –Dilsel zeka
* Mantıksal –Matematiksel zeka
* Görsel-Mekansal zeka
* Bedensel –Kinestetik zeka
* Müziksel –Ritmik zeka
* Kişisel –İçsel zeka
* Kişilerarası-Sosyal zeka
* Doğa –Varoluşçu zeka

Gardner’a göre her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.

Özel Huzur Park Anaokulunda, çocuklarımız  yaparak, yaşayarak aktif bir öğrenme süreci yaşar.

Ferah sınıflarımızda, bir sınıf öğretmenimiz birde asistan öğretmenimiz vazifelidir ve öğretmenlerimiz gün boyu -branş dersleri dahil- çocuklarımızla birliktedir. Civarın en iyi anaokulu olmaya hedefiyle yola çıkan ekibimiz kısa zamanda büyük  mesafe katederek  bölgesinde  parmakla gösterilen özel  anaokullarının başında gelmektedir.

 

Read more +18 Mart 2019 By iadmin in Huzur'dan

Çocuğum Hiperaktif mi ?

ÇOCUĞUM HİPERAKTİF Mİ? Günümüzde Hiperaktive bozukluğu ve Dikkat eksikliği teşhisiyle on binlerce çocuk ilaç kullanmaktadır. Hiperaktive, çocuğun kendisini durdurmayın, herzamn hareket halinde olmasıcdır. Apartman hayatına sıkışmış çocuğun, koltuktan koltuğa zıplatması, Oraya koşturması hiperaktive değildir. Hiperaktif diye adlandırdığımız çocukların bu soruda bizim de payımız olmuş olabilir mi? Hiperaktiveyi tetikleyen sebeplerden bazılarını inceleyelim. Uyku: Gece geç yatan
Read more +15 Mart 2019 By iadmin in Huzur'dan

Anaokullarının Temel Yaklaşımı

Anaokullarının Temel Yaklaşımı Anaokulunun gittikçe daha akademik bir hale gelmesinin bir parçası, erken öğrenmenin önemi ve küçük çocukların yeteneklerinin artan bir anlayışıdır. Beyin temelli öğrenme hakkında bildiklerimiz bize bunun okuma için doğru zaman olduğunu söylüyor olabilir, fakat arkasında çocuk kalmadının doğru zamanı belirlemede de rol oynadığı konusunda çok az şüphe var. Çocukları üçüncü sınıfta test
Read more +25 Şubat 2019 By iadmin in Anaokulu

Anaokulları için Kitap Seçimi

ANAOKULLARI İÇİN KİTAP SEÇİMİ Ortaya çıkan bir okuyucunun ebeveyni olarak, şunu düşünüyor olabilirsiniz: Çocuğuma çok kolay ve çok zor değil, “doğru” olan kitapları bulmasına nasıl yardım edebilirim? Okulumda doğru kitaplara Goldilock kitaplarımızı çağırmayı seviyoruz. Doğru olan bir kitap bulmak için, yerel kütüphanenizin veya kitapevinin çocuk bölümünde zaman ayırın. Çocuğunuzun kendisi için kitap seçmesine izin verin.
TOP