Akıl ve Zeka Oyunları

Anaokulumuz da Öğretimde Uygulananlar

Huzurpark Anaokulu Akıl Ve Zeka Oyunları :

Akıl oyunları 3 – 6 yaş çocuklar için geliştirilmiş dikkatlerini artırıcı , farklı düşünme stratejilerini destekleyen oyunlardır. Çocukların eğitim öğretim  esnasında dikkatlerini uzun bir süre muhafaza edemedikleri için sıkılırlar ve öğrenme ortamında dikkatleri dağılır. Çocukların okul yaşantısında en büyük sorunu olan dikkat dağınıklığı akıl ve zeka oyunları dersimizle dikkati yoğunlaştırma kalitesi üst düzeye çıkmaktadır. Huzurpark Anaokulu olarak haftada iki gün  seka oyunları ile oynamaktayız. Çocuklarımızın  geometrik şekilleri algılama, iki olay arasında bağlantı kurma, mantık yürütme , çıkarımda bulunma ve sözel anlamda gelişmelerini hedeflemekteyiz.

Akıl ve Zeka Oyunları

Okul öncesi eğitim, seneler boyunca bedeni, psikolojik, sosyal-duygusal, zihni, dil gelişimini büyük ölçüde tamamlanmaktadır. Bu devredeki gelişim hayatın ilerideki safhalarında oldukça tesirli olmaktadır ve okul öncesinde verilen eğitimle çocukların bütün gelişim alanlarının altyapısını sağlamaktadır. Biz bunun şuuru ile hareket ediyoruz.

Özel Huzur Park Anaokulunda öğrenciler çoklu zeka modeline göre planlanmış ortamlarda okul öncesi eğitimi alırlar.

Bir öğrenme psikoloğu olan Howard Gardner’ın tanımladığı 8 zeka alanında eğitim verilir.

* Sözel –Dilsel zeka
* Mantıksal –Matematiksel zeka
* Görsel-Mekansal zeka
* Bedensel –Kinestetik zeka
* Müziksel –Ritmik zeka
* Kişisel –İçsel zeka
* Kişilerarası-Sosyal zeka
* Doğa –Varoluşçu zeka

Gardner’a göre her insan sahip olduğu zekâlarla birlikte farklı bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir.

Bayrampaşa, Huzur Park Anaokulunda, yavrularınız yaşayarak faal bir öğrenme süreci yaşar.

Ferah sınıflarımızda, bir sınıf öğretmenimiz, birde asistan öğretmenimiz görevlidir ve hocalarımız gün boyu branş dersleri dahil çocuklarımızla her daim birliktedir. Civarın en iyi anaokulu olmaya hedefiyle yola çıkan ekibimiz kısa zamanda büyük mesafe katederek bölgesinde parmakla gösterilen özel anaokullarının başında gelmektedir.

TOP